Woda

Woda jej rola w organizmie i na naszej planecie.

Organizm ludzki składa się w 70-80% z wody, także na powierzchni kuli ziemskiej woda zajmuje około 75% powierzchni. Bez wody niemożliwe jest życie (przynajmniej w znanej nam formie) dlatego też badania kosmosu, których celem jest jest odkrycie życia na innych planetach opierają się na sprawdzeniu i zweryfikowaniu czy na tej planecie może być woda.

Co ciekwe ilość wody w ziemskiej atmosferze jest stała zmienia się tylko jej stan skupienia. Woda mimo, że bezbarwna i bezwonna spełnia niezwykle istotną rolę w naszym organizmie jako aktywator chemiczny i transporter. Budowa chemiczna cząsteczki wody jest niezwykle prosta jeden atom tlenu i dwa atomy wodoru. Atom wodoru oprócz dwóch własnych cząsteczek ma jeszcze zdolność przyciągania dwoch obcych czątsteczek. Zaś własne atomy wodoru mogą być przyciągane przez atomy tlenu dwu obcych cząsteczek. Dzięki temu woda ma taką strukturę jaka ma czyli płynnego powiązanego ze sobą kryształu.

Woda to najbardziej uniwersalny rozpuszczlanik w przyrodzie, może rozpuscic praktycznie wszystko jest to tylko kwestia czasu. Swiadczyć o tym mogą różne procesy korozyjne zachodzące w przyrodzie. W ten sposób woda rozpuszcza nawet skały będące jednymi z najtrwalszych substancji na ziemi. Duże znaczenie może odgrywać tu budowa pojedynczej cząsteczki wody pod względem biegunowości. Woda jest w stanie równie dobrze otoczyć dodatnio naładowane cząsteczki (np. jony sodu w soli kamiennej) jak i ujemnie naładowane cząsteczki (np. jony chloru soli kamiennej). Do tych pierwszych cząsteczki wody zwracają się ujemnie naładowanymi atomami tlenu, do tych drugich dodatnio naładowanymi atomami wodoru. Dzięki temu cząsteczki wody są w stanie się wcisnąć pomiędzy atomy innych substancji chemicznych i związków.
Inną ciekawą własciwością wody jako cieczy jest jej wysokie napiecie powierzchniowe. Napięcie powierzchniowe to zjawisko fizyczne występujące na styku powierzchni cieczy z ciałem stałym, gazowym lub inną cieczą.

Zjawisko to polega na powstawaniu dodatkowych sił działających na powierzchnię cieczy w sposób kurczący ją tak, że zachowuje się ona jak sprężysta błona Niektóre gatunki zwierząt np.: żaby są w stanie chodzić a raczej skakać po wodzie odbijając się od jej powierzchni.
Woda jest również znakomitym regulatorem temperatury, dzięki temu ludzki organizm jest w stanie utrzymac stałą temperaturę ciała ok. 36,6 st. C. Funkcja regulacji temperatury jest związana z wysokim ciepłem własciwym wody wynoszącym 4190 J/kg0C. Ciepło własciwe to energia jaka jest potrzebna do podniesienia temperatury ciała o jednostkowej masie o jeden stopień. Ciepło właściwe nie zalezy w żadnym stopniu od kształtu i wielkości ciała zależy natomiast od budowy i struktury chemicznej atomów z których to ciało jest zbudowane.

 

 

Valid XHTML 1.0 Transitional